Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego: 1125 znaków ze spacjami. Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1800 znaków ze spacjami.         PROMOCYJNA CENA ZA TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH                           (KOMPLET OD 40 ZŁ) Rodzaj tłumaczenia 1 strona na j.polski    1 strona na j.obcy uwierzytelnione zwykłe ekspresowe  od 25 zł od 30 zł od 25 zł od 30 zł + 50 % + 50 % Copyright © Monika Białas B i u r o   T ł u m a c z e ń E U R O P A M o n i k a   B i a ł a s