B i u r o   T ł u m a c z e ń E U R O P A M o n i k a   B i a ł a s Witamy na stronie naszego biura i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Oferujemy tłumaczenia pisemne uwierzytelnione („przysięgłe”) i zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Biuro prowadzi Monika Białas, tłumacz przysięgły języka niemieckiego od 1997 roku, we współpracy z tłumaczami języka angielskiego, francuskiego, włoskiego,  niderlandzkiego, czeskiego i innych. Biuro Tłumaczeń EUROPA Monika Białas ul. Gruszowa 14 42-215 Częstochowa Tel. 602 42 31 96 email: monbial@interia.pl Copyright © Monika Białas